Thứ ba, 26/9/2017 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :21/09/2017
USD = 22.446
21/09/2017 - 27/09/2017
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 26.948,67 đ
JPY 201,33 đ
GBP 30.333,52 đ
CHF 23.354,49 đ
AUD 17.994,96 đ
CAD 18.277,01 đ
SEK 2.825,1 đ
NOK 2.879,35 đ
DKK 3.622,02 đ
RUB 386,28 đ
NZD 16.405,78 đ
HKD 2.875,74 đ
SGD 16.678,56 đ
THB 678,95 đ
IDR 1,69 đ
INR 349,3 đ
TWD 745,59 đ
CNY 3.417,48 đ
KHR 5,55 đ
LAK 2,71 đ
MOP 2.793,53 đ
KRW 19,9 đ
Liên kết Website
Mọi thắc mắc và phản ánh xin liên hệ đến số điện thoại: 19009299
Số lượt truy cập
Đang truy cập