Thứ hai, 16/12/2019 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :12/12/2019
USD = 23.165
12/12/2019 - 18/12/2019
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.692,4 đ
JPY 213,01 đ
GBP 30.417,65 đ
CHF 23.534,85 đ
AUD 15.776,32 đ
CAD 17.501,32 đ
SEK 2.439,03 đ
NOK 2.522,54 đ
DKK 3.438,13 đ
RUB 364,77 đ
NZD 15.139,34 đ
HKD 2.959,79 đ
SGD 17.047,91 đ
THB 764,71 đ
IDR 1,65 đ
INR 327,16 đ
TWD 760,86 đ
CNY 3.293,57 đ
KHR 5,75 đ
LAK 2,62 đ
MOP 2.879,18 đ
WON 19,41 đ
Liên kết Website
Số lượt truy cập
Đang truy cập