Thứ ba, 15/10/2019 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :10/09/2019
USD = 23.135
05/09/2019 - 11/09/2019
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.536,98 đ
JPY 217,5 đ
GBP 28.321,45 đ
CHF 23.591,89 đ
AUD 15.723,08 đ
CAD 17.497,73 đ
SEK 2.378,51 đ
NOK 2.563,69 đ
DKK 3.424,22 đ
RUB 349,55 đ
NZD 14.716,23 đ
HKD 2.952,82 đ
SGD 16.717,95 đ
THB 757,4 đ
IDR 1,64 đ
INR 321,74 đ
TWD 742,41 đ
CNY 3.241,28 đ
KHR 5,75 đ
LAK 2,63 đ
MOP 2.871,71 đ
WON 19,23 đ
Liên kết Website
Thông báo về việc tìm chủ hàng hoá tồn đọng tại Cảng Quy Nhơn

    Thông báo về việc tìm chủ hàng hoá tồn đọng tại Cảng Quy Nhơn
    
    Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;
     Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hoá tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan.
     Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn, địa chỉ: số 01 đường Phan Chu Trinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lô hàng (07 container) nhập khẩu tồn đọng đang lưu giữ tại Cảng Quy Nhơn, đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan (Chi tiết theo Danh sách hàng tồn đọng tại Cảng Quy Nhơn đính kèm).
     Nếu quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo, các tổ chức, cá nhân không đến làm thủ tục hải quan có liên quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn sẽ thực hiện việc xử lý hàng nhập khẩu tồn đọng theo quy định tại Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính./.

    Danh sách hàng tồn đọng đính kèm, bấm vào đây
    
Văn phòng Cục

Các thông báo khác:

Số lượt truy cập
Đang truy cập