Thứ tư, 26/6/2019 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :14/06/2019
USD = 23.059
13/06/2019 - 19/06/2019
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 26.131,67 đ
JPY 212,87 đ
GBP 29.331,84 đ
CHF 23.272,43 đ
AUD 16.021,61 đ
CAD 17.353,61 đ
SEK 2.441,05 đ
NOK 2.671,52 đ
DKK 3.500,07 đ
RUB 357,09 đ
NZD 15.163,93 đ
HKD 2.947,32 đ
SGD 16.895,79 đ
THB 738,5 đ
IDR 1,62 đ
INR 332,17 đ
TWD 734,06 đ
CNY 3.332,56 đ
KHR 5,69 đ
LAK 2,66 đ
MOP 2.861,61 đ
WON 19,49 đ
Liên kết Website
Chi cục HQCK cảng Quy Nhơn triển khai "Phiếu đánh giá thực hiện cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng"

    Nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng thực hiện các cam kết đặt ra theo Tuyên ngôn phục vụ khách hàng ban hành tại Quyết định 952/QĐ-TCHQ ngày 02/4/2015, Tổng cục Hải quan xây dựng “Phiếu đánh giá thực hiện cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”.

    Thông qua đánh giá này, Tổng cục Hải quan mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp về các mặt được, chưa được trong việc thực hiện các cam kết trong Tuyên ngôn tại cơ quan hải quan các cấp; xác định các cam kết đạt được, chưa đạt được, các cam kết có thể cải thiện cũng như mong muốn, nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp đối với các cam kết, chất lượng phục vụ cơ quan hải quan cần đáp ứng.

    Để triển khai thực hiện “Phiếu đánh giá thực hiện cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” của Tổng cục Hải quan, Chi cục HQCK cảng Quy Nhơn thông báo đến các doanh nghiệp như sau:

    1. Về hình thức tham gia

    Các doanh nghiệp có thể tham gia ý kiến vào “Phiếu đánh giá thực hiện cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” bằng các hình thức sau:

    - In Phiếu đánh giá đính kèm công văn này, điền thông tin và gửi về Chi cục HQCK cảng Quy Nhơn (địa chỉ: Số 01 Phan Chu trinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

    - Nhận Phiếu đánh giá được in sẵn, đặt tại các vị trí giải quyết thủ tục hải quan của Chi cục HQCK cảng Quy Nhơn; gửi Phiếu đánh giá đã điền thông tin tại nơi đã nhận Phiếu.

    - Tham gia ý kiến vào Phiếu đánh giá được phát tại các Hội nghị doanh nghiệp do Cục Hải quan tỉnh Bình Định hoặc Chi cục HQCK cảng Quy Nhơn chủ trì tổ chức; sau đó thực hiện gửi Phiếu đánh giá đã điền thông tin cho Ban tổ chức Hội nghị.

    2. Về cách điền thông tin trên Phiếu đánh giá

    Các doanh nghiệp điền thông tin theo nội dung hướng dẫn ghi tại Phiếu đánh giá. Trong trường hợp vướng mắc, đề nghị liên hệ với công chức Hải quan nơi cung cấp Phiếu đánh giá hoặc Đội Tổng hợp thuộc Chi cục HQCK cảng Quy Nhơn (điện thoại: 0256.3893322) để được hướng dẫn chi tiết.

    2. Về thời gian tham gia

    Các doanh nghiệp có thể tham gia ý kiến vào “Phiếu đánh giá thực hiện cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” nhiều lần trong năm và bất cứ thời điểm nào khi thuận lợi.

    Chi cục HQCK cảng Quy Nhơn rất mong nhận được sự phối hợp tham gia của các doanh nghiệp trên địa bàn và mong thu thập được nhiều Phiếu đánh giá, giúp Chi cục HQCK cảng Quy Nhơn đề ra các giải pháp cải thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, nhằm đáp ứng mong đợi của các doanh nghiệp trong thời gian tới.
    
Đào Đức Lạng - PCCT Chi cục HQCK cảng Quy Nhơn

Các thông báo khác:

Số lượt truy cập
Đang truy cập