Thứ tư, 18/9/2019 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :10/09/2019
USD = 23.135
05/09/2019 - 11/09/2019
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.536,98 đ
JPY 217,5 đ
GBP 28.321,45 đ
CHF 23.591,89 đ
AUD 15.723,08 đ
CAD 17.497,73 đ
SEK 2.378,51 đ
NOK 2.563,69 đ
DKK 3.424,22 đ
RUB 349,55 đ
NZD 14.716,23 đ
HKD 2.952,82 đ
SGD 16.717,95 đ
THB 757,4 đ
IDR 1,64 đ
INR 321,74 đ
TWD 742,41 đ
CNY 3.241,28 đ
KHR 5,75 đ
LAK 2,63 đ
MOP 2.871,71 đ
WON 19,23 đ
Liên kết Website
Thông báo danh sách các đơn vị KBNN và NHTM nơi kho bạc nhà nước mở tài khoản và cập nhật trên cổng thông tin điện tử

    Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu ngân sách nhà nước theo thông tư số: 184/2015/TT-BTC ngày 17/6/2016 và thông tư số:184/2015/TT-BTC của Bộ trưởng tài chính, Kho bạc nhà nước (KBNN) về bổ sung NHTM nơi KBNN mở tài khoản chuyên thu và thanh toán theo từng hệ thống ngân hàng và danh mục mã ngân hàng dùng trong thanh toán, cụ thể 10 đơn vị theo phục lục đính kèm:

    
    Phụ lục đính kèm, bấm vào đây
Văn phòng Cục

Các thông báo khác:

Số lượt truy cập
Đang truy cập