Thứ tư, 21/8/2019 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :13/08/2019
USD = 23.111
13/08/2019 - 13/08/2019
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.851,74 đ
JPY 217,53 đ
GBP 28.059,41 đ
CHF 23.622,52 đ
AUD 15.548,49 đ
CAD 17.391,66 đ
SEK 2.405,62 đ
NOK 2.592,09 đ
DKK 3.464,31 đ
RUB 355,1 đ
NZD 14.854,98 đ
HKD 2.948,11 đ
SGD 16.710,28 đ
THB 750,06 đ
IDR 1,63 đ
INR 326,33 đ
TWD 734,34 đ
CNY 3.281,94 đ
KHR 5,67 đ
LAK 2,66 đ
MOP 2.873,46 đ
WON 19,02 đ
Liên kết Website
Thông tư bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị NK tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

    chi tiết Thông tư bấm vào đây
Cục Hải quan tỉnh Bình Định

Các thông báo khác:

Số lượt truy cập
Đang truy cập