Thứ bảy, 16/2/2019 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :03/12/2018
USD = 22.755
03/12/2018 - 05/12/2018
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.658,62 đ
JPY 199,99 đ
GBP 29.029,72 đ
CHF 22.765,21 đ
AUD 16.452,91 đ
CAD 17.079,89 đ
SEK 2.499,92 đ
NOK 2.644,02 đ
DKK 3.439,38 đ
RUB 337,47 đ
NZD 15.463,41 đ
HKD 2.906,18 đ
SGD 16.509,65 đ
THB 689,09 đ
IDR 1,57 đ
INR 321,99 đ
TWD 737,01 đ
CNY 3.271,63 đ
KHR 5,66 đ
LAK 2,66 đ
MOP 2.827,12 đ
KRW 20,19 đ
Liên kết Website

 
Danh sách số điện thoại, địa chỉ email của các thành viên tổ giải quyết vướng mắc nghiệp về Hải quan:

Stt
Họ và tên
ĐT cơ quan
ĐT nhà riêng
ĐTDĐ
Email
A. Tổ giải quyết vướng mắc tại Cục Hải quan Bình Định
01 Nguyễn Văn Thịnh
(Phó Cục trưởng - Tổ trưởng)
0256.3893436   0906.534.579  
02 Phạm Hoài Thanh
(Trưởng phòng Nghiệp vụ)
0256.3893424   0913.421.078  
03 Đồng Văn Trung
(Phó văn phòng)
0256.3894340   0905.892.019  
04 Đỗ Như Thế 0256.3893377   0935.831.679  
B. Tổ giải quyết vướng mắc tại Chi cục HQCK Quy Nhơn
01 Chung Tấn Thi
(Phó Chi cục trưởng-Tổ trưởng)
0256.3893678   0903.522.759  
02 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 0256.3891779   0914.139.898  
03 Phạm Thị Kiều Oanh 0256.3893377   0914.102.908  
04 Nguyễn Thanh Bình (B) 0256.3893322   0905.369.020  
05 Nguyễn Bình Nam 0256.3892244   0913.479.718  
06 Lâm Bá Tùng 0256.3891779   0914.139.898  
07 Trần Bình Sơn 0256.3892244   0912.027.979  
08 Trương Văn Hùng 0256.3892211   0127.685.7768  
C. Giải quyết vướng mắc tại Chi cục HQ Phú Yên      
01 Cao Thị Bích Đào
(Phó Chi cục trưởng - Tổ trưởng)
0257.3842560   983.041.736  
02 Nguyễn Ngọc Ánh 0257.3842433   0905.235.007  
03 Lê Thị Hồng Nhạn 0257.3841587   0949.928.677  
04  Lê Quang Hưng 0257.3841587   01228.942.729  

Số lượt truy cập
Đang truy cập